Frequently Asked

Questions

SVJ je právnická osoba založená vlastníky jednotek v bytovém domě nebo komerčním objektu pro správu společných prostor a zajištění potřeb budovy. Profesionální předseda je osoba, která je placená za správu SVJ a vedení jeho jednání.

Předseda z vlastníků jednotek je volený z vlastníků jednotek a obvykle je to dobrovolník, zatímco profesionální předseda je placený odborník, který je často najímán na základě smlouvy.

Profesionální předseda může být jakákoli osoba nebo firma s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti správy nemovitostí a znalostí právních předpisů týkajících se SVJ.

Mezi povinnosti profesionálního předsedy SVJ patří správa finančních prostředků SVJ, komunikace s vlastníky jednotek, řešení právních otázek a obecná správa budovy.

Mezi výhody patří profesionální přístup k řízení SVJ, komplexní znalost právních a technických aspektů správy nemovitosti, a ulehčení administrativní zátěže vlastníkům jednotek.

Cena za služby profesionálního předsedy se může lišit v závislosti na rozsahu služeb, velikosti budovy a regionu. Obvykle se účtuje měsíční poplatek.

Ano, pokud je tomu tak uvedeno ve smlouvě, může profesionální předseda podepisovat smlouvy jménem SVJ.

Profesionální předseda je obvykle vybírán prostřednictvím výběrového řízení, které může provádět vlastník nebo správce SVJ.

Nejlepší způsob, jak ověřit kvalifikace a zkušenosti profesionálního předsedy, je prostřednictvím reference od jeho předchozích klientů, nebo prověřením jeho profesních certifikací a případně žádost o portfolio.

Možnosti ukončení smlouvy se mohou lišit v závislosti na dohodě mezi SVJ a profesionálním předsedou. Obvykle je však možné smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou a dodržením podmínek stanovených ve smlouvě.

Profesionální předseda může hrát roli mediátora nebo poradce při řešení sporů mezi vlastníky jednotek nebo mezi SVJ a třetími stranami. Jejich znalosti a nezávislost mohou pomoci při hledání řešení.

Profesionální předseda by měl udržovat pravidelnou komunikaci s vlastníky jednotek, a to buď prostřednictvím pravidelných schůzí SVJ, elektronické pošty nebo jiných komunikačních kanálů podle dohody.

Profesionální předseda by měl pravidelně aktualizovat vlastníky jednotek o finanční situaci SVJ, poskytovat transparentní účetní záznamy a předkládat přehledné finanční zprávy.

Postup při výběru profesionálního předsedy obvykle zahrnuje získání nabídek od různých poskytovatelů, porovnání jejich nabídek a referencí, a následně výběr nejvhodnějšího kandidáta na základě stanovených kritérií.

Ve většině případů je profesionální předseda odměňován pouze v souladu se sjednanými poplatky ve smlouvě. Pokud jsou vykonávány dodatečné práce, měla by být dohodnuta dodatečná odměna.

Profesionální předseda obvykle nemá pravomoc rozhodovat o větších investicích do oprav bez souhlasu vlastníků jednotek. Větší investice by měly být schváleny na shromáždění vlastníků jednotek.

Profesionální předseda nese odpovědnost za svou práci a dodržení smluvních podmínek. V případě chyb nebo pochybení může být povinen nést následky podle platných právních předpisů a dohodnutých podmínek smlouvy.

Ano, profesionální předseda může být odvolán v souladu se stanovami SVJ nebo podle dohody ve smlouvě. Obvykle je třeba předložit návrh na odvolání a schválit ho většinovým hlasováním vlastníků jednotek.

Je důležité mít smlouvu s profesionálním předsedou, která jasně stanoví jeho povinnosti a zodpovědnosti v souladu s platnými zákony a předpisy. Pravidelná kontrola jeho práce a komunikace s vlastníky jednotek mohou též pomoci zajistit soulad s právními předpisy.

Pokud profesionální předseda nedostatečně plní své povinnosti nebo se neosvědčil, může být proveden proces výměny. To může zahrnovat vypršení smlouvy, předložení návrhu na odvolání a výběr nového kandidáta v souladu se stanovami SVJ.

Design & grafika DESIGN-360