Finanční operace

Aby bylo zajištěno financování služeb spojených s bydlením, je nutno od všech uživatelů vybírat pravidelné, obvykle měsíční úhrady, a tyto prostředky použít na úhradu faktur jednotlivým dodavatelům. Tam, kde není přímo znám přesný náklad se vybírají zálohy a ty se pak jednou rožně zúčtovávají vůči skutečným nákladům.

Výběr plateb za služby bydlení v obytném domě probíhá obvykle následovně:

  1. Stanovení předpisu – nejprve se sestaví předpis na příští období, který zahrnuje plánované náklady na údržbu a provoz budovy a na odebírané služby spojené s bydlením, jako jsou například náklady na úklid, vytápění, elektřinu, opravy a renovace. Poté se náklady rozdělí mezi jednotlivé bytové jednotky na základě stanoveného klíče, který může být například dle velikosti bytu, počtu osob nebo podílu na ploše budovy.
  2. Oznámení vlastníkům bytů – vlastníkům bytů se oznámí výše předpokládaných nákladů a výše platby za služby bydlení na příští období. Tyto informace jsou obvykle sdělovány písemně a vlastníci bytů mají určitou lhůtu na zaplacení.
  3. Vyúčtování – probíhá jednou ročně u služeb, kde v průběhu roku není znám přesný náklad. Ten je možno stanovit až zpětně, například u tepla podle spotřebovaných GJ v závislosti na počasí v topném období.
  4. Platební termíny – vlastníci bytů obvykle platí za služby bydlení na základě pravidelných platebních termínů, které jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou. Pokud uživatel bytu nestihne platit v termínu, může mu být účtován sankční poplatek za prodlení.
  5. Účetnictví – veškeré platby jsou evidovány v účetnictví budovy a jsou průběžně kontrolovány příslušnými  orgány, které májí na starosti kontrolu hospodaření s prostředky budovy.

Je důležité, aby výběr plateb za služby byl transparentní a spravedlivý pro všechny vlastníky bytů v bytovém domě, aby bylo zajištěno řádné financování údržby a provozu budovy. Všechny tyto úkony provádíme velmi svědomitě.


 

Správa bytů Frenštát pod Radh. a okolí

Nahlašování změn, platby, předpisy, vyúčtování, opravy, investice a další záležitosti pro naše současné klienty ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Správa bytů Rožnov pod Radh. a okolí

Nahlašování změn, platby, předpisy, vyúčtování, opravy, investice a další záležitosti pro naše současné klienty v Rožnověpod Radhoštěm.

realitní centum
vedení firem

Sjednejte si s námi schůzku ohledně správy vaší nemovitosti. Nabídneme vám naše služby a najdeme cestu, jak zlepšit provoz vašeho domu.

ADRESA

Komerční domy
1. máje 1000
Rožnov pod Radhoštěm

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí a středa
8:00-11:30 12:30-16:00
ostatní dny dle dohody

TELEFON

+420 730 150 889