Legislativa

Při provozování bytového domu je nutné dodržovat několik základních zákonů a nařízení, které regulují tuto činnost. Mezi nejdůležitější legislativní dokumenty patří:

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – tento zákon stanovuje základní pravidla pro vlastnictví nemovitostí a bytů, a také upravuje povinnosti a práva vlastníků bytů.
 2. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových prostor – tento zákon upravuje vztahy mezi vlastníky bytů a vztahy mezi vlastníky bytů a správcem budovy, a dále také upravuje povinnosti vlastníků bytů k vlastníkům ostatních bytů v budově.
 3. Zákon č. 133/1985 Sb., o státní správě v oblasti stavebnictví – tento zákon stanovuje pravidla pro provádění stavebních prací a pro údržbu staveb.
 4. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – tento zákon upravuje založení a fungování družstev a obchodních společností, které mohou být správci bytových domů.
 5. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o stanovení podrobností vedení účetnictví u obcí a obecních příspěvkových organizací – toto nařízení upravuje povinnosti vedení účetnictví u obcí a obecních příspěvkových organizací, včetně bytových družstev a společenství vlastníků.
 6. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na byty – tato vyhláška stanovuje technické požadavky na byty, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zdraví obyvatel.
 7. Zákon č. 269/2015 Sb., o hospodaření energií, stanoví pravidla pro efektivní využívání energie v budovách a zavádí povinnosti pro majitele budov a provozovatele technických zařízení. Hlavními cíli zákona jsou snížení energetické náročnosti budov a zlepšení energetické účinnosti technických zařízení, což by mělo vést k úsporám energie a snížení nákladů na energie. Zákon například stanovuje požadavky na energetické audity budov, požadavky na minimální úroveň energetické náročnosti nových budov a požadavky na modernizaci technických zařízení.
 8. Zákon č. 67/2013 Sb. Důležitou součástí tohoto zákona je rozpočítání nákladů na služby spojené s bydlením v domě. Rozpočítání nákladů na služby bydlení znamená rozdělení nákladů spojených s provozem bytového domu na jednotlivé byty, aby každý nájemník nebo vlastník platil spravedlivou částku za služby, které využívá. Tyto náklady mohou zahrnovat například náklady na údržbu společných prostor, výtahů, vytápění, vodu a kanalizaci, úklid atd.

Dodržování této legislativy je důležité pro správný a bezproblémový provoz bytového panelového domu a zajištění ochrany práv a zájmů vlastníků bytů.

Součástí legislativy, kterou je nutné dodržovat při provozování bytového panelového domu, je také pravidelná revize technických zařízení budovy. Revize technických zařízení bytu a budovy má za cíl zkontrolovat, zda jsou technická zařízení a konstrukce v souladu s platnými předpisy a normami, a zda jsou plně funkční a bezpečná pro obyvatele a majetek.

Mezi typické technické zařízení, které se v bytových domech revizují, patří například:

 • Elektrická instalace
 • Výtahy
 • Rovody plynu
 • Tepelná čerpadla a ohřev vody
 • Požární bezpečnost (hasicí přístroje, výstražné a evakuační systémy)

Revize technických zařízení je v mnoha případech povinná zákonem, a to v závislosti na typu zařízení a ročním období. Například výtahy musí být revidovány alespoň jednou ročně, elektrická instalace musí být revidována alespoň jednou za tři roky.

Dbáme na pravidelné zadávání těchto revizí, vedeme jejich evidenci, sledujeme periodicitu a dbáme na odstranění porevizních závad.


Správa bytů Frenštát pod Radh. a okolí

Nahlašování změn, platby, předpisy, vyúčtování, opravy, investice a další záležitosti pro naše současné klienty ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Správa bytů Rožnov pod Radh. a okolí

Nahlašování změn, platby, předpisy, vyúčtování, opravy, investice a další záležitosti pro naše současné klienty v Rožnověpod Radhoštěm.

realitní centum – vedení firem

 

Sjednejte si s námi schůzku ohledně správy vaší nemovitosti. Nabídneme vám naše služby a najdeme cestu, jak zlepšit provoz vašeho domu.

Design & grafika DESIGN-360